Utflyttade valpar

2006-07-07
Joy's VV-kull

2005-08-26
Joy's UU-kull

2005-05-17
Joy's TT-kull

2004-09-06
Joy's SS-kull

2003-11-23
Joy's RR-kull

Blandade valpbilder före 2003