Utrustning på en veterinärklinik

På en veterinärklinik behöver du förutom all vanlig utrustning som du behöver i ett företag, specifik utrustning. Det handlar inte minst om den utrustning som krävs för att utföra kirurgiska ingrepp.  Hygienen är viktig då det finns risk att djuren bär på en smitta och du behöver utrustning för att hantera detta. Precis som för…