Shih tzuns historia

Rasen Shih tzu är väldigt populär i både Sverige och världen i stort. Det är en av dvärghundraserna med en mankhöjd på höst 27 cm. Medan rasen har sitt ursprung i Tibet är den moderna shih tzun framavlad i Storbritannien. DNA-analyser har visa att detta är en av de äldsta hundraserna i världen.Shih tzun kallas ibland för tibetansk lejonhund och det kommer från tolkning av vad det egentliga namnet skulle kunna betyda. I Tibet ska man tydligen ha kallat dem för vad som skulle kunna översättas till dödsdrakehundrar, vilket nog ger en helt annat mental bild än verkligheten. Där hade hunden även en sorts helig status och var en av de så kallade tempelhundarna. En shih tzu ansågs kunna skydda både tempel och hem mot onda andar.Skaffar man en shih tzu i västvärlden idag kommer de nästan uteslutet härstamma från några av de 11 importer till Storbritannien och Norge. Dessa importer skedde under början av 1930-talet. Det dröjde dock till nästa årtionde innan det blev erkänt som sin egen ras och inte längre tillhörande rasen lhasa apso. Vidare under 1950-talet började man korsa in rasen pekinges.