Utrustning på en veterinärklinik

På en veterinärklinik behöver du förutom all vanlig utrustning som du behöver i ett företag, specifik utrustning. Det handlar inte minst om den utrustning som krävs för att utföra kirurgiska ingrepp. 

Hygienen är viktig då det finns risk att djuren bär på en smitta och du behöver utrustning för att hantera detta. Precis som för människor kan komplikationer tillstöta vid olika ingrepp av djur. Därför ska all personal träna på olika akuta tillstånd som kan drabba patienterna. Utbildningsmaterial som är uppdaterat och praktiskt är därför självklart att tillhandahålla på en veterinärklinik.

Specialutrustning för diagnostik

Precis som för oss människor undersöker man på samma sätt blodet för att kunna ställa en mängd olika diagnoser på djur. Förutom laboratorieutrustning behövs också möjlighet att rengöra och sterilisera en del av utrustningen. Ultraljudsundersökningar görs vid många tillstånd, inte minst för att fastställa dräktighet och räkna foster.

Förbrukningsmaterial vid olika tillfällen

Precis som vid övrig sjukvård, är det också vid veterinärvård viktigt att hålla en mycket god hygienisk standard. Allt från underlägg, munskydd, handskar och plastförkläden ingår i en veterinärkliniks utrustning. Olika lösningar för desinfektion behöver också användas för att uppnå den standard som krävs i svensk djurvård.